Bestemming in balans
We doen onderzoek en verzamelen verschillende gegevens die relevante inzichten verschaffen over vraag en aanbod van bezoekers, bewoners en bedrijven.

Kennisplatformoost.nl

Onderdeel van het kennispodium is kennisplatformoost.nl. Deze website realiseren wij in samenwerking met onze partners van netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. We delen hier cijfers en tools die ondernemers en overheden helpen hun locatie als bestemming en leefgebied te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Denk aan actuele bezoekerscijfers, subsidiemogelijkheden, inzicht in verschillende doelgroepen en hun gedrag en welke kansen dit biedt voor ondernemers.

 Voorbeeldprojecten
We voeren diverse onderzoeken uit, om op basis van data en strategie, passende tools en adviezen te bieden. Een aantal voorbeelden:

Hotel- zakelijke markt
De zakelijke sector (MICE branche, namelijk de vergaderingen, congressen, beurzen en andere zakelijke bijeenkomsten) is een uitermate belangrijke sector voor onze provincie, zowel voor het imago van een stad of regio als de bestedingen die zakelijke bezoekers met zich meebrengen. Hotels, vergader- en congreslocaties maar ook andere locaties, zoals theaters en kerken, zorgen dat de bezoekerseconomie goed functioneert (zowel leisure als zakelijk) en zorgen zelf ook voor veel werkgelegenheid.

Daarom hebben Gastvrij Overijssel en MarketingOost, in nauwe samenwerking met de provincie, gemeenten, KHN en de Congresregio’s, aan het bureau ZKA Leisure Consultants (ZKA) gevraagd onderzoek te doen. ZKA geeft ons inzicht hoe de markt is opgebouwd en functioneert en wat dit betekent voor de marktruimte. Voor de zakelijke markt zal een extra verdieping plaatsvinden. Hiermee kunnen in de toekomst goed geïnformeerde en juiste besluiten genomen worden.

Monitor bezoekersstromen
In Overijssel trekken hotspots, zoals Giethoorn, de Sallandse Heuvelrug en Lemelerberg meer en meer bezoekers. Het is van belang voor zowel ondernemers, bezoekers als bewoners om deze in goede banen te kunnen leiden en een optimale beleving te kunnen bieden. Ondernemers en overheden uit gebieden die momenteel minder bezoekers trekken, zouden een deel van die bezoekers juist graag willen opvangen. Met de monitor bezoekersstromen maken we het gedrag van bezoekers en piek- en dalmomenten inzichtelijk. Op basis van deze data kunnen afgewogen beslissingen gemaakt worden voor het sturen van bezoekers. Op dit moment doen er meerdere gebieden mee aan de pilot van deze monitor.

Kansenkaart
De kansenkaart is een interactieve kaart waarmee men beleid kan vormgeven gericht op gebieds- en aanbodontwikkeling. De kansenkaart bestaat uit een kaart met alle beschikbare meta- data die relevant is voor de vrijetijdseconomie op Overijsselniveau. Deze kaart is ontwikkeld door Bureau Buiten en MarketingOost.

Bekijk de kanskaart hier.

Leefstijlvinder
De leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven.

Bekijk de leefstijlvinder hier.

Smart Data
Met smart data dragen we bij aan een bewuste bestemming, een bestemming waarin de vrijetijdseconomie en de leefbaarheid voor bewoners met elkaar in balans zijn. We trekken bezoekers naar Overijssel. Enerzijds om bezoekers een optimale beleving te bieden, anderzijds om de economie te stimuleren en faciliteiten voor bewoners in stand te kunnen houden, zoals werkgelegenheid en vrijetijdsbestedingen. Tegelijkertijd waken we voor een overmaat aan bezoekers binnen één bepaald gebied. Data helpt risico’s en kansen inzichtelijk te maken, waardoor we tijdig en op gepaste wijze hierop kunnen inspelen met branding, aanbodontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

We verzamelen data, voeren onderzoeken uit, delen onze kennis en bieden andere partijen een podium om hetzelfde te doen. Inzicht in smart data faciliteert overheden en bedrijven die duurzame investeringen willen doen of willen uitbreiden en stimuleert cross-overs tussen de vrijetijdssector met sport, cultuur, retail, milieu, zorg en agro & food.

Kennisknooppunt
In het kennisknooppunt brengen we samen met regionale en nationale partners beschikbare relevante data in kaart. Deze data delen we met elkaar om inzicht te creëren in de vrijetijdseconomie. We werken samen met stakeholders uit de vrijetijdssector, maar we richten ons ook op aanpalende sectoren en thema’s.

Kenniswerkplaats
In de kenniswerkplaats genereren we nieuwe data; we voeren meerdere (jaarlijkse) onderzoeken uit om ervoor te zorgen dat onze kennis up-to-date blijft. Ook trekken we conclusies uit de verkregen data en verrijken we deze data met andere inzichten. Kennisontwikkeling en innovatie staan centraal en daarmee draagt de werkplaats bij aan een succesvolle vrijetijdssector.

 Kennispodium
In het kennispodium communiceren we de verkregen data en kennis in een praktische vertaling richting stakeholders. We delen kennis en inspireren, zodat er een innovatieslag gemaakt kan worden op bestemmings-, sector- en bedrijfsniveau.

Het kennispodium is niet gelimiteerd aan het overdragen van eigen kennis, maar dient ook als podium voor partners uit ons brede kennisnetwerk: het staat open voor iedereen die wil leren en delen rond kennis(toepassingen). Zo werken wij nauw samen met onze netwerkpartners van Gastvrij Overijssel.

De kenniscirculatie realiseren wij door het houden van bijvoorbeeld workshops, (online) trainingen en bijeenkomsten, maar ook door het platform kennisplatformoost.nl. Op dit platform komt alle kennis samen en delen we allerlei handige tools.

Smart data vormt de basis voor een scherpe businesscase of gebiedsvisie. Beslissingen worden niet op onderbuikgevoel, maar op basis van de juiste trends en cijfers genomen.”

Shelly van Winden, Adviseur Strategie & Onderzoek

Meer weten over smart data?

Ben je benieuwd naar meer voorbeelden of wil je weten wat we voor jouw regio of organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Contact
Fill 1