Samen bereik je meer
MarketingOost werkt samen met overheden, ondernemers, cultuurorganisaties en natuurpartijen. We zorgen voor allianties op het gebied van de vrijetijdseconomie met andere sectoren, zoals zorg, natuur, agro en food, die een effectieve bijdrage kunnen leveren aan een bestemming in balans. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie en zonder winstoogmerk.

Gastvrij Overijssel

MarketingOost is onderdeel van netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. Met verschillende brancheorganisaties, terrein beherende organisaties, natuur- en milieuorganisaties, marketing- en uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen zetten we Overijssel op de kaart als aantrekkelijke bestemming. We trekken op vanuit gezamenlijke doelen, ieder met zijn eigen inbreng, expertise en ervaring. We ondersteunen en versterken elkaar continu. Samen hebben we een bredere kijk op de vrijetijdseconomie, waardoor we sectoren en regio’s overstijgen. Onze ambitie is om te zorgen voor een optimale balans tussen economische groei én leefbaarheid. Zo zorgen we dat toerisme en recreatie positief bijdraagt aan de brede welvaart in Overijssel.

Internationale partners 

Euregio
De EUREGIO is een Nederlands-Duits samenwerkingsverband met een speciale binationale structuur. Deze zorgt ervoor dat de belangen van de Nederlandse en Duitse leden gelijk vertegenwoordigd zijn. Bij de EUREGIO zijn 129 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en Waterschappen aangesloten. Ook MarketingOost is hierbij aangesloten.

Overijssel en Gelderland trekken met elkaar op in het EUREGIO-project Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI #2). Het doel van het project is om grensoverschrijdende samenwerkingen verder uit te bouwen. We willen Overijssel en Gelderland vermarkten in met name de deelregio’s NordRhijn Westfalen en Niedersachsen, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemers ondersteunen bij Duitse marktbewerking. Zo hopen we een groei te realiseren van het aantal Duitse bezoekers, de omzet uit de Duitse markt en het marktaandeel. Binnen de projecten worden de provincies Gelderland en Overijssel richting de Duitse gast vermarkt als aantrekkelijke provincies om te bezoeken. Dit gebeurt onder de naam Das Andere Holland. De taken van het EUREGIO projectbureau liggen onder andere op het gebied van coördinatie, advies, uitvoering van de grensoverschrijdende thema-clusters en (financiële) ondersteuning bij het betreden van de buurlandmarkt. Daarnaast verzamelen zij ook relevante onderzoeksgegevens en doen ze eigen onderzoek m.b.t. de toeristische Duitse markt en organiseren ze (online) cursussen & trainingen, workshops, excursies en uitwisseling van Best-Practice-ervaringen.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)
Als de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland zorgt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op toerisme. Op basis van deze visie inspireren, verbinden en faciliteren zij steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.

NBTC heeft veel ervaring met het opzetten van consumentencampagnes. Aan de hand van specifieke thema’s communiceren ze direct met potentiële bezoekers in binnen- en buitenland. Zij gebruiken hiervoor on- en offline media, pers- en PR-mogelijkheden of een combinatie hiervan. Ze vergroten het bereik en het effect van de campagnes door deze te koppelen aan relevante buitenlandse media- en distributiepartners. Dit doet NTBC onder andere met marketingcampagnes voor de Duitse en Vlaamse markt. MarketingOost werkt met NTBC samen en participeert in deze campagnes om zo de provincie Overijssel bij deze buurlanden onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld hiervan is de Hier Moet Je Zijn campagne van NBTC.

Contact
Fill 1