Van gebiedsvisie tot monitoring
Met onze dienst gebiedsontwikkeling spelen we een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het behoud van voorzieningen. Overheden, natuurorganisaties, ondernemers en bewoners kijken op verschillende manieren naar hoe Overijssel zich zou moeten ontwikkelen als het gaat om vrijetijdseconomie en landschap.

Bestemming in balans

Samen werken we aan een bewuste bestemming. Dat betekent dat groei in toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid van de provincie en dat ondernemers de kans krijgen te groeien en een boost te geven aan economie en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor natuur en bewoners.

Een bewuste bestemming is:

  • Doordacht: we zorgen voor heldere gebiedsvisies en koppelen deze aan strategie, data en kennis
  • Proactief: ondernemers en overheden laten leiderschap, initiatief, innovatie en organiserend vermogen zien
  • In balans: belangen van toeristen, bewoners, ondernemers en andere stakeholders worden nauwkeurig met elkaar afgewogen
  • Adaptief: de toeristische sector binnen een gebied is robuust, kan tegen een stootje en kan flexibel meebewegen met de maatschappij

Toerisme in een bredere context

Om te komen tot een gebiedsvisie die aan bovenstaande elementen voldoet, moet verder gekeken worden dan de sector toerisme. We zoeken daarom proactief naar samenwerkingen in andere sectoren en thema’s. Denk aan retail, natuur, duurzaamheid, zorg en onderwijs. Een aantrekkelijke bestemming hangt immers altijd samen met andere onderdelen; zo geeft toerisme een boost aan retail, zorgt retail voor werkgelegenheid, wat de leefbaarheid van de omgeving aantrekkelijker maakt voor bewoners, wat motiveert om investeringen te doen in het gebied en waardoor op zijn beurt de omgeving aantrekkelijker wordt voor toeristen. We stemmen een gezamenlijke toekomstvisie met elkaar af en kunnen daar zodoende keuzes voor toerisme en recreatie aan koppelen: wat past wel, wat past niet?

Ook trekken we samen op met andere regio’s. Zo is het Wetland Center in Weerribben-Wieden niet alleen een poort naar Overijssel, maar ook naar bijv. Friesland en Flevoland.

Van visievorming tot monitoren en bijsturen
Gebiedsmanagement is enerzijds het daadwerkelijk zorgdragen voor de te maken ontwikkelingen d.m.v. programma’s en anderzijds het monitoren en bijsturen van de dagelijkse uitdagingen die hieruit voortkomen. Waar wij ons zoal op richten:

Visievorming: voor elke regio in Overijssel is er een roadmap om richting te geven, inzichtelijk te maken waar de vrijetijdseconomie aan bijdraagt en hoe we daar komen.

Smart mobility: we verkennen betere vervoersmogelijkheden, startpunten en routes en maken deze oplossingen meetbaar.

Thematisering: ieder gebied heeft een thema of icoon dat uniek en bepalend is voor de regio. Dit biedt kansen voor ontwikkeling van het gebied en het aanbod. Zo staat Twente cultuurhistorisch bekend om de textielindustrie. Een icoon zou het museumpark Roombeek in Enschede kunnen zijn, maar door heel Twente heen zijn er dingen van zichtbaar. Dit kun je faciliteren door het bijvoorbeeld het ontwikkelen van een route en bieden van informatie.

Doelgroepen: op welke doelgroep(en) kan een regio zich richten en wat is er nodig voor deze groep(en)? De leefstijlmonitor is een handige tool, maar je kunt er ook voor kiezen aanbod te ontwikkelen voor een minder massale doelgroep. Bijvoorbeeld: in het Vechtdal richt een deel van de ondernemers zich op toegankelijkheid van accommodaties en attracties.

Seizoensverlenging: om drukte in het hoogseizoen en omzetverlies in het laagseizoen zoveel mogelijk te voorkomen, is seizoensverlenging voor veel regio’s en ondernemers wenselijk. Ook bezoekers kunnen hiervan profiteren: zo hoeven bezoekers die bijvoorbeeld graag Giethoorn bezoeken deze bestemming niet te mijden, maar kunnen zij er prima op een ander moment terecht. Afhankelijk van de behoeften van ondernemers kunnen zij zelf acties ondernemen, als het aanpassen van de openingstijden, nieuwe producten ontwikkelen of hun profilering wijzigen (zie ook onze dienst: aanbodontwikkeling).

 

In de praktijk

Rust- en druktezones in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
Het gebied van het Nationaal Park wordt uitgebreid tot aan haar natuurlijke grens bij de Lemelerberg en het gebied wordt opgedeeld in rust- en drukte zones. Vervolgens wordt van de druktezones bekeken wat het gebied maximaal kan hebben en welke kansen er liggen aan productontwikkeling, passend bij het gebied.

Regiodeal Vechtdal
Samen met alle betrokken stakeholders – denk aan overheden, waterschappen, natuurorganisaties en ondernemers – bedenken we oplossingen op het gebied van o.a. waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei.

“Bij het ontwikkelen van gebieden zoeken we naar de juiste balans: we stimuleren de vrijetijdseconomie en houden het gebied leefbaar voor bewoners. We kunnen ook een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit en het behoud van voorzieningen.”

Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie

Meer weten over gebiedsontwikkeling?

Ben je benieuwd naar meer voorbeelden of wil je weten wat we voor jouw regio of organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Contact
Fill 1