Fill 1 Fill 1

Fiets- en wandelroutenetwerk Overijssel hoog gewaardeerd door gebruikers

Group 10 29 april 2022

Fiets- en wandelroutenetwerk Overijssel hoog gewaardeerd door gebruikers

Fietsers en wandelaars beoordelen de routenetwerken in Overijssel met minimaal een 8! Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek onder fietsers en wandelaars, uitgevoerd door MarketingOost in opdracht van Gastvrij Overijssel. De aanleiding voor dit onderzoek was de toegenomen populariteit van wandelen en fietsen tijdens Corona. Fietsen en wandelen staan in Overijssel in de top-5 van ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Dankzij inzicht in het gebruik van de routenetwerken en de beoordeling ervan, kunnen deze zo gericht mogelijk worden doorontwikkeld. De gemiddelde score voor de algemene beoordeling van het wandelnetwerk is een 8,3, voor het fietsnetwerk is dit een 8,1. De score van het fietsnetwerk wordt bevestigd door een onderzoek uit 2022 van ANWB: daar beoordeelden 684 respondenten het fietsnetwerk in Overijssel met gemiddeld een 8,3.

Bezoekers ervaren de routenetwerken als rustig
Uit het onderzoek van MarketingOost blijkt ook dat beide netwerken worden ervaren als rustig. Ongeveer de helft van de ondervraagde wandelaars en fietsers maakt zelf bewust gebruik van de routenetwerken. Mensen die geen (bewust) gebruik maken van het netwerk of geen specifieke route kiezen zijn vaak al bekend in Overijssel. De belangrijkste criteria voor het kiezen van een route zijn de omgeving/landschap, de lengte en de mate van afwisseling. Mensen gebruiken voor het volgen van de route een combinatie van fysieke en digitale hulpmiddelen: ze volgen zowel de bewegwijzering, een app of website als een wandel- of fietskaart. Jakob Ponstein, coördinator van de routenetwerken noordwest-Overijssel, vertelt: “Het is opvallend dat 74% van de wandelaars de beborde bewegwijzering in het veld als hulpmiddel gebruikt. Dit bevestigt dat daar behoefte aan is en dat het nodig blijft daarin te investeren. Bovendien kunnen digitale middelen zonder bebording in het veld niet navigeren.” Voorzieningen die het meest gebruikt worden zijn picknick- en rustbankjes en horecagelegenheden. Daarnaast maken wandelaars veel gebruik van gratis parkeerplaatsen en fietsers van veerponten. Opvallend is dat veel mensen gebruik maken van de horeca, terwijl horeca niet als keuzefactor meegewogen wordt in de keuze voor een bepaalde route. Dit is deels te verklaren doordat veel bezoekers uit de omgeving komen. De vaakst genoemde ergernissen zijn: een gebrek aan prullenbakken en het gedrag van andere medegebruikers. Fietsers benoemen daarnaast dat sommige paden te smal zijn.

Respondenten van het onderzoek
Het onderzoek werd in heel Overijssel uitgevoerd met behulp van enquêteurs van I&O Research en een online vragenlijst. In de periode van oktober-november 2021 hebben 464 respondenten meegewerkt aan het onderzoek.

Inventarisatie gebruik fiets- en wandelroutenetwerk
Op basis van aanvullend kwantitatief onderzoek naar de drukte op het fiets- en wandelroutenetwerk heeft MarketingOost een dashboard ontwikkeld. Het dashboard is te vinden op de Datahub Overijssel. Voor de ontwikkeling is actief samengewerkt met Irias, Landschap Overijssel, Wandelnet en andere gebiedspartners.

Belangrijk om de hoge kwaliteit vast te houden
Adri Ooms, programmacoördinator van Gastvrij Overijssel: “Het waarderingscijfer van de gebruikers voor de routenetwerken is een stevige 8. Het is onze ambitie om dit mooie cijfer vast te houden voor de toekomst. Er is afgesproken om in 2022 en 2023 het onderzoek voort te zetten, zodat wij over een langere periode de reacties van de gebruikers kunnen blijven peilen en volgen.” Jakob Ponstein voegt daaraan toe: “De resultaten zijn de onderlegger voor het blijven investeren in de routenetwerken. Het geeft focus en helpt keuzes maken in de investeringsplannen. Om op die manier de wandelaar en fietser naar hun behoefte te kunnen blijven bedienen.” De komende jaren moeten gemeenten en provincie structureel blijven investeren om de randvoorwaarden (bebording, aanwezigheid van faciliteiten) van de routenetwerken in stand te houden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarmee dragen we bovendien bij aan de maatschappelijke voordelen die wandelen en fietsen met zich meebrengen, zoals het verbeteren van de fysieke gezondheid, de mentale gezondheid en het subjectief welbevinden. Meer weten over het onderzoek en mogelijke oplossingen om de goede beoordeling in stand te houden? Lees het volledige nieuwsbericht op kennisplatformoost.nl.

Wellicht ook interessant

Nieuws
Vijftig landelijke eventmanagers op site-visit in Zwolle en regio
Nieuws
Beweeg- en Beleefkaart voor bewoners en bezoekers
Contact
Fill 1