Collectief gezocht: KIP met de gouden eieren

Lars van Egmond

Collectief gezocht: KIP met de gouden eieren

Net als de Nederlandse taal is ook de marketing- en communicatiebranche onderhevig aan modewoorden, ‘brancheslang’ en termen die nou eenmaal lekker liggen bij de doelgroep. Voorbeelden uit de laatste jaren zijn social media, co-creatie, crowdfunding, storytelling, content management en ook innovatie. Met deze woorden kun je aankomen hoor. Het afgelopen jaar kom ik met name innovatie veel tegen. Er lijkt geen onderzoek, plan of voorstel meer de deur uit te gaan zonder dat er een paragraaf aan gewijd is. Maar wat bedoelen we daar dan eigenlijk mee? Wie houdt zich daar mee bezig en waarom?  

‘Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).’
Bron:  Wikipedia 2014

Oké, vernieuwing dus. Zorgen dat dingen anders gaan dan ze eerder gingen. Naast mijn werkzaamheden als verandermanager bij MarketingOost mag ik al enkele jaren als hogeschooldocent studenten lastigvallen op Windesheim. Afgelopen week las ik de laatste WinWin (magazine van Windesheim) waarin het thema ‘Bestaat hét gouden ei nog?’ centraal stond. ‘Of is innovatie een utopie…’, stelden de redacteuren van het kennismagazine. Blijkbaar niet, want als ik alleen al mijn twitter favorietenlijst doorspit stuit ik op legio (uitstekende) initiatieven die ondernemers, organisaties en overheden op dit vlak een handje willen helpen. Alleen in en om Zwolle noem ik Kennispoort, Lovetofund, Health Innovation Park, PSP, Hanzelab en het onlangs geïntroduceerde Inc Zwolle. In de wandelgangen hoor ik collega’s en relaties daarnaast over dat Zwolle, Nederland, de wereld ‘kantelt’, Landstede wil ‘business boosten', ongetwijfeld ben ik er nog een aantal vergeten...

Ontwikkeling, verandering en innovatie zijn thema’s die er toe doen. Zoveel is duidelijk. Vanuit de juiste motivatie kunnen partijen binnen hun eigen field of expertise zorgen voor een impuls aan partijen die bij hen aankloppen. Wat mij zorgen baart is de profileringsdrang van (enkele) partijen afzonderlijk. Hoewel veel individuen bereid zijn samen te werken, lijkt er soms eerder een nieuw initiatief te ontstaan dan dat er synergie wordt gezocht tussen bestaande initiatieven. Mogelijk gevolg is versnippering van talent, energie, kansen en niet in de laatste plaats budgetten. Een ontwikkeling die het resultaat mijns inziens niet ten goede kan komen. De oplossing? Die dient zich vrij eenvoudig aan:

  1. Achterhalen van de verschillende (intrinsieke) motivaties en drijfveren
  2. Zoeken naar en vaststellen van een gezamenlijk belang en toegevoegde waarde
  3. Verbinden van initiatieven, energie, budget etc.
  4. Duurzame innovatie!

Lekker abstract? Iets concreter dan: synergie in plaats van concurrentie. In deze participatiemaatschappij vol individualisten, maatschappelijke initiatieven, (social) media prikkels en terugtredende overheden is geen plaats meer voor de ego’s van weleer. Wég met de hoge profileringsdrang, weg met het gevecht om logo’s onder elke uiting, weg met dubbele agenda’s. Als we diep genoeg graven hebben we uiteindelijk dezelfde drijfveer: hogere welvaart en daardoor welzijn. Tijd dus om de handen in één te slaan en niet van tafel te lopen zodra de rekening moet worden opgepakt.

En wij als MarketingOost? Wij zien veranderen als onderdeel van onze core business. Hoe kunnen wij anders op duurzame wijze door middel van stads- en regiomarketing de regionale economie stimuleren? Hoewel mijn opdracht als verandermanager een tijdelijke is (tot 2016), werkt onze afdeling kennis, innovatie en productontwikkeling (KIP) hard aan het verder professionaliseren van ónze inspanningen op het gebied van regio - en stadsmarketing en in toenemende mate aan het professionaliseren van de (vrijetijds)economie. Onze ambitie daarin is groot. Met een zelfde intrinsieke motivatie als eerder genoemd. Zullen we maar samenwerken dan,  vernieuwers, innovators, veranderaars en kantelaars? Wij hoeven onze naam niet zo nodig op elk affiche. Wat we dan wel willen? Een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen. En jij? Wellicht creëren we gezamenlijk het KIP met de gouden eieren.

Publicatiedatum: maandag 8 december 2014

Reageren?

Reactie plaatsen op dit artikel