Bungalow populairste accommodatievorm in Overijssel

Bungalow populairste accommodatievorm in Overijssel

De meeste vakanties in Overijssel vinden plaats in een bungalow / vakantiehuis. Dit aantal is wel (net als het aantal overnachtingen) in 2014 iets gedaald (-2 procent). Het aantal kampeervakanties in Overijssel is tussen 2013 en 2014 met 7 procent gestegen.

 Aantal toeristische vakanties door Nederlanders in Overijssel per type x1.000
(bron: CVO 2013-2014)

 

Meer korte vakanties in 2014
In 2014 werden 1,22 miljoen toeristische binnenlandse vakanties doorgebracht in Overijssel. Een stijging van 3 procent ten opzichte van 2013. Deze toename in combinatie met een afname van het aantal overnachtingen (2013-2014) duidt op een afname van de gemiddelde duur van een vakantie in Overijssel in 2014 t.o.v. 2013.

 Meeste toeristische vakanties in Twente
De meeste toeristische vakanties worden doorgebracht in Twente, gevolgd door de regio Vechtdal. Alleen in de Hanzesteden is tussen 2013 en 2014 het aantal vakanties licht afgenomen (-2 procent). In WaterReijk zien we de grootste toename van 10 procent.

 Aantal toeristische vakanties door Nederlanders per Overijsselse regio*  x1.000

* op basis van bedrijvenonderzoek en CVO 2013-2014