Directeur Henk van Voornveld vertrekt per 1 mei

Directeur Henk van Voornveld vertrekt per 1 mei

Henk van Voornveld, directeur-bestuurder van MarketingOost, verlaat onze organisatie per 1 mei 2019. Onder zijn leiding heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een toonaangevende partij die zich heeft gericht op een bijdrage aan de duurzame versterking van de regionale economie. Daarbij is ingezet op marketingexpertise, specifieke kennis van de regio en intensieve samenwerking met partners in de regio. Hierbij heeft MarketingOost zich vooral gericht op de rol van regisseur om belangen en krachten te bundelen binnen het meerjarige provinciale programma ‘Gastvrij Overijssel’.

 Van Voornveld kijkt terug op een periode waarin belangrijke mijlpalen zijn bereikt, zoals de versterking van imago en naamsbekendheid van de regiomerken Hanzesteden, IJsseldelta, Salland, Twente, Vechtdal, Weerribben-Wieden, (regio) Zwolle en de sterke groei van de vrijetijdseconomie in Overijssel. Het is een passend moment om het stokje over te dragen en zelf te zoeken naar nieuwe uitdagingen.

Tot mei blijft Van Voornveld in dienst bij MarketingOost. In de tussentijd wordt gezocht naar een opvolger die in staat is om de sterk verbeterde positie verder uit te bouwen. De Raad van Toezicht is Henk zeer dankbaar voor alle inspanningen die zijn geleverd en de resultaten die zijn behaald. Daarbij heeft de RvT de samenwerking met de directeur-bestuurder als plezierig en zeer constructief ervaren en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.

Publicatiedatum: woensdag 23 januari 2019