NBTC-NIPO Research: Daling aantal vakanties zet niet door in 2015

NBTC-NIPO Research verwacht dat Nederlanders in 2015 evenveel vakanties gaan ondernemen als in 2014. Daarmee komt een eind aan de lichte dalingen van de afgelopen twee jaar. Echt herstel van de vakantiemarkt zal echter nog wat langer op zich laten wachten. Dit baseert NBTC-NIPO Research onder meer op grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van de Nederlander voor 2015.  

Economisch herstel leidt niet direct tot meer vakanties
Uit het onderzoek blijkt dat ruim 70% van de Nederlanders dit jaar op vakantie wil gaan. Vergeleken met vorig jaar betekent dat een daling van zo’n 1,5 procentpunt. Van de Nederlanders die op vakantie willen, geeft het overgrote deel (ruim 60%) aan even vaak als vorig jaar te willen gaan. De groep die vaker wil gaan is echter voor het eerst sinds jaren weer groter dan de groep die minder vaak wil gaan.

Het verbeterde consumentenvertrouwen en de (licht) aantrekkende economie vertalen zich daarmee niet direct in meer vakanties. Een van de verklaringen voor het achterblijven van groei is dat de consument de afgelopen jaren stevig heeft bezuinigd op grote aankopen, zoals de aanschaf van huizen, auto’s, keukens. De kans lijkt reëel dat de consument nu voorrang geeft aan deze bestedingscategorieën (inhaalvraag) en dat gaat ten koste van het budget voor vakanties. De vakantiemarkt reageert daarmee, zo verwacht NBTC-NIPO, vertraagd op de veranderende economische ontwikkelingen (laat-cyclisch). Voor 2015 verwacht NBTC-NIPO een stabilisatie van zowel het aantal ondernomen vakanties als van de vakantiebestedingen.

Vakantiemarkt slechts licht gekrompen sinds crisis
De economische crisis van de afgelopen jaren heeft slechts beperkte invloed gehad op het vakantiegedrag van de Nederlanders. In de beginjaren van de crisis stabiliseerde het aantal vakanties. Vakantiegangers bezuinigden door korter en minder ver te gaan en door wat minder uit te geven, maar bleven op vakantie gaan. Dalingen in de dubbele cijfers, die in andere sectoren voorkwamen, bleef de vakantiemarkt bespaard. Pas de laatste twee jaar – na enkele jaren van continue koopkrachtdaling – was er sprake van een lichte krimp van het aantal vakanties. De totale daling van het aantal vakanties sinds de start van de crisis eind 2008 bedroeg twee procent; in verblijfsnachten uitgedrukt min vijf procent. Deze relatief beperkte daling laat het grote belang zien dat Nederlanders hechten aan vakanties. Ook in economisch mindere tijden blijven we op vakantie gaan.

2014 goed jaar voor vrijetijdseconomie Overijssel
In 2014 brachten Nederlanders 1,2 miljoen vakanties door in Overijssel. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2013. Vakantiegangers gaven gemiddeld ook meer geld uit. De totale bestedingen namen met 9% toe tot bijna 244 miljoen euro. Het totaal aantal overnachtingen is wel teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Met de toename van het aantal vakanties en bestedingen wijkt Overijssel positief af van het landelijk gemiddelde.

Bron: NBTC-NIPO Research en ContinuVakantieOnderzoek

Publicatiedatum: woensdag 14 januari 2015