Overheidsregelingen en coronaloketten voor ondernemers

Overheidsregelingen en coronaloketten voor ondernemers

MarketingOost maakt deel uit van de Taskforce Gastvrij Overijssel en  heeft daarmee intensief contact en afstemming met provincie, gemeenten en brancheorganisaties.  Ondernemers met vragen kunnen terecht bij onze Helpdesk.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor de vrijetijdseconomie. Economie brede en politieke trends, onderzoeken en updates delen we dagelijks via de pagina 'corona updates - economiebreed en in de sector'.

Laatste update: 8 april 2020

Lijst SBI-codes  uitgebreid

De Rijksdienst voor Ondernemen heeft de lijst met SBI-codes uitgebreid  met  bedrijven die in aanmerking komen voor Tegemoetkoming Schade COVID-19 (TOGS).   Landelijk is actief lobby gevoerd deze lijst uit te breiden. Zo zijn onder meer de kampeerterreinen en jachthavens  toegevoegd. 

Bekijk de uitgebreide lijst op de site van RVO

  

De TOGS ,  waarbij de vergoeding maximaal €4.000,- bedraagt, kan vanaf 27 maart tot en met 26 juni 2020 worden aangevraagd. De  sectoren die op 7 april aan de lijst zijn toegevoegd, kunnen vanaf 15 april de vergeding aanvragen.

Bekijk de pagina tegemoetkoming schade COVID-19

Verdere financiële maatregelen voor ondernemers


Alle (landelijke) maatregelen op een rij? Bekijk deze  PDF (versie: 3 april 2020)

Rekenhulp omzetverlies

Veel werkgevers hebben het moeilijk, nu hun bedrijfsvoering deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen blijven doorbetalen, zodat niemand hoeft te worden ontslagen. Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Met deze rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. 

Bekijk het nieuws op de site van de Belastingdienst

Overijssel: half miljoen euro voor gemeenten die samen willen werken tijdens coronacrisis

  Graag brengen we een nieuwe en enorm kansrijke financieringsregeling bij u onder de aandacht. Bedoeld om uw creatieve idee voor productontwikkeling extra te ondersteunen met financiële middelen. De regeling ‘Crisisarrangementen’ is opgesteld om samenwerkingen tussen gemeenten, ondernemers en vastgoed te stimuleren en versterken in binnensteden en stedelijke gebieden in Overijssel. Een voorwaarde is dat de aanvraag een collectief plan is, dat betekent dat meerdere publieke en private partijen hieraan samenwerken.  Er is €500.000 extra beschikbaar gesteld voor deze regeling. Hier vindt u meer informatie. 

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel   Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vanaf 6 april kunnen ondernemers de tijdelijke maatregel aanvragen. Hierdoor kunnen loonkosten tot maximaal 90% vergoed worden door het UWV. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat ondernemers voor de komende drie maanden minimaal 20% omzetdaling hebben en het reguliere salarisblijven doorbetalen. De regeling zal met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart.

Ook de belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen bij   betalingsproblemen   als gevolg van de coronacrisis. Verder is er de TOZO regeling  voor  zelfstandig ondernemers wiens inkomen onder bijstandsniveau is gedaald. Deze regeling vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.  Lees meer over de TOZO regeling.

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten.

Verruiming BMKB-regeling   


De rijksoverheid  deelt ook belangrijke informatie via een subsidie- en financieringswijzer omtrent tegemoetkoming schade coronavirus.

Subsidie- en financieringswijzer   rijksoverheid

Handige websites en loketten

Een handige pagina van de Rijksoverheid. Welke ondernemers komen waarvoor in aanmerking en waar kun je het aanvragen? 

Ga naar de pagina van Rijksoverheid

Op de pagina van HISWA-RECRON vindt u  heel veel praktische informatie voor recreatie- en watersportbedrijven. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken in communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.

Helpdesk HISWA-RECRON voor recreatie- en watersportbedrijven


Op de website van Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over regelingen voor ondernemers. Bovendien is het KvK Coronaloket, een samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor ondernemers­vragen

Corona-loket Kamer van Koophandel (KvK)  De Rijksoverheid en veiligheidsregio’s hebben onder meer de tijdelijke sluiting (in ieder geval tot en met 28 april 2020) van eet- en drinkgelegenheden opgelegd. Op deze pagina proberen wordt waardevolle informatie gedeeld voor horecaondernemers. De pagina wordt dagelijks geüpdatet met relevante informatie

Helpdesk Koninklijke Horeca Nederland

Sinds 2 april  beschikken de veiligheidsregio's over een informatienummer voor de ondernemers in de vrijetijdssector en recreanten. Deze  lijn is op kantoordagen van 9-17 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 088-119 77 77. De veiligheidsregio's Twente en IJsselland hebben beiden een noodverordening uitgevaardigd:  Lees  hier de verordering van Twente  en bekijk  de toelichting op de verordering van Twente, inclusief   vragen en antwoorden

De   verordering van IJsselland, die ook voorzien is van een   toelichting met veelgestelde vragen,  is hier te      lezen.

Loketten voor  andere sectoren


Er zijn veel ondernemers in de vrijetijdssector die ook  binnen een andere sector  actief zijn, bijvoorbeeld de combinatie  met de agrarische sector. Voor deze ondernemers zijn er verschillende loketten en regelingen. LTO bundelt het belangrijkste nieuws en de maatregelen.

Ga naar de coronapagina van LTO

De retail is ook een  sector die nauw verbonden is met de vrijetijdssector. Onder andere InRetail deelt veel informatie,  actualiteiten en handige tips en tools. Een deel van  de dienstverlening is alleen  beschikbaar voor leden.

Bekijk de pagina van InRetail

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Zij hebben bronnen verzameld met relevante informatie en u kunt er terecht met vragen.

Ga naar de website van Cultuur+Ondernemen

Diverse partners, instellingen en kennisbanken delen het laatste nieuws omtrent de gevolgen van het coronavirus, geven tips en benoemen  de gevolgen voor de (vrijetijds)economie:

Toolkit  voor ondernemers van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Kennisbank Pleisureworld-NRIT

VNO-NCW Midden

Kijk dagelijks op onze pagina corona updates voor nieuwe trends, publicaties en onderzoeken

Heeft u vragen over de gevolgen van alle corona-maatregelen voor uw bedrijf?   Neem contact op met onze helpdesk

Creatieve ideeën van & voor ondernemers

Er ontstaan in tijden van crisis hartverwarmende initiatieven en creatieve 'omdenk' ideeën om de sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronauitbraak een hart onder de riem te steken of te ondersteunen. Zo ook in de vrijetijdssector. Heb je zelf goede suggesties of wil je sparren hierover? Neem contact met ons op via info@marketingoost.nl of telefonisch via 038-4216798.

Bekijk creatieve ideeën van en voor ondernemers

Publicatiedatum: dinsdag 7 april 2020