Resultaten fiets- en wandelonderzoek 2015

Resultaten fiets- en wandelonderzoek 2015

Veel Nederlanders gaan voor het plezier fietsen of wandelen. Het maken van een wandeling - vanaf het huisadres - is zelfs de meest ondernomen vrijetijdsactiviteit door Nederlanders. Overijssel is een populaire fiets- en wandelbestemming. Van alle recreatieve fietstochten (>1 uur) wordt 8,3% in Overijssel ondernomen. Qua recreatief wandelen heeft Overijssel een marktaandeel van 6,6%. De fietsers beoordelen hun laatste fietstocht in Overijssel gemiddeld met een 8,0. In 2012 werd Overijssel uitgeroepen tot beste fietsprovincie van Nederland door het Landelijk Fietsplatform. De Overijsselse gemeenten Tubbergen, Rijssen-Holten en Ommen werden de afgelopen jaren uitgeroepen tot beste wandelgemeente van Nederland.  

Consumentenonderzoek 

Kortom de fiets- en wandelroutes zijn een belangrijk toeristisch- recreatief product voor Overijssel. De afgelopen jaren is er door de provincie en gemeenten fors geïnvesteerd in de route infrastructuur en belevingsaspecten. Om de belevingskwaliteit van de routenetwerken te versterken en het Overijsselse fiets- en wandelproduct structureel in de markt te zetten is kennis van het thema fietsen en wandelen van essentieel belang. In kader van het programma Kwaliteitsimpuls Routestructuren Overijssel heeft MarketingOost Kennis, Innovatie en Productontwikkeling in het voorjaar van 2015 een consumentenonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse fietsers en wandelaars. 3.217 Nederlanders hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Doel van dit onderzoek is:

Inzicht geven in het gebruik en de waardering van routestructuren in Overijssel, trends en wat de belangrijke doelgroepen zijn (omvang, profiel, potentie etc.).

 Naast het consumentenonderzoek wordt in dit rapport zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken.  

Download hier de volledige rapportage

Factsheet fietsen en wandelen

Om de informatie uit de rapportage goed en op een toegankelijke en prettig leesbare manier te ontsluiten worden twee factsheets ontwikkeld. Een factsheet wandelen en een factsheet fietsen. Eind augustus worden de factsheets opgeleverd.

Vragen of opmerkingen over het onderzoek? Neem gerust contact met ons op!  info@marketingoost.nl of 038-4686651.

Publicatiedatum: woensdag 22 juli 2015