Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en
maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het
Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden
gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en
dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen,
economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het
Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd
vanuit de Regiodeal.

Masterplan met concrete doelstellingen

Onder regie van de provincie Overijssel is in de afgelopen 10 jaar een groot aantal projecten   gerealiseerd door de gebiedspartners. Sinds 2019 is Ruimte voor de Vecht een   netwerkorganisatie. Om deze unieke samenwerking te markeren is in 2020 een masterplan   opgeleverd. Hierin staan concrete doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van   onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei. De   Regiodeal-projecten dragen bij aan deze doelstellingen.    De 23 projecten kenmerken zich door een grote variatie. Zo worden er onder meer   fietspaden aangelegd, steigers en pontjes gerealiseerd en zijn er projecten in het kader van    duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Ook wordt er gewerkt aan merkbeleving en   gastheerschap binnen het Vechtdal. Op deze wijze geven we gezamenlijk een enorme impuls   aan duurzame ontwikkeling en economische groei in het Vechtdal.   

Feestelijk startmoment   voor samenwerking aan 'brede welvaart in het Vechtdal'

Ruimte voor de Vecht zet met groot enthousiasme haar tanden in deze nieuwe opgave. Het
doel is om kennisdeling te faciliteren en projecten en personen met elkaar te verbinden. Daarnaast zal de organisatie zorgen voor overkoepelende communicatie over de voortgang en resultaten. Diverse projecten worden ingezet binnen educatieve trajecten met scholen in het gehele Vechtdal. Zo is jong en oud betrokken bij de ontwikkeling van het Vechtdal.    Ruimte voor de Vecht is blij met het vertrouwen dat zij krijgt van het Rijk, de Provincie Overijssel en de Regio Zwolle. 16 partners tekenden de samenwerkingsovereenkomst, waardoor de formele subsidieaanvraag vandaag verstuurd kon worden. Een feestelijk startmoment van een traject waarin intensief wordt samengewerkt aan brede welvaart in het Vechtdal.

Bekijk     de    video  waarin te zien is hoe de 16 partners de handtekening zetten, gecombineerd met een interview met Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Regio Zwolle en Alwin te Rietstap, wethouder in Hardenberg en voorzitter van Ruimte voor de Vecht. 

Publicatiedatum: dinsdag 15 december 2020