Over onze organisatie

MarketingOost is een toonaangevende partij, die met marketingexpertise en specifieke kennis van de regio initieert, regisseert en realiseert om middels destinatiemarketing de regionale economie duurzaam te versterken.
We doen dit zonder eigen belang en investeren alle inkomsten weer in de marketing van het gebied. Hierdoor zijn we een onmisbare, verbindende schakel tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in de regio. 

MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van onze regiomerken. We doen dit door middel van regio-en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen.

Regiomerken centraal

De regionale verscheidenheid binnen Overijssel is groot, het is geen eenduidig (toeristisch) merk. Daarom vormen de merken inhoudelijk en organisatorisch de basis van alle marketinginspanningen. MarketingOost werkt nauw samen met verschillende partners binnen Gastvrij Overijssel.

Kennis, Innovatie en productontwikkeling

De (regio)merken worden ondersteund door het team Kennis & Innovatie van MarketingOost, een kennis & innovatieafdeling ten behoeve van de hele provincie Overijssel. Deze eenheid binnen MarketingOost houdt zich enerzijds bezig met marktonderzoek, monitoring en effectmeting en anderzijds met de doorontwikkeling en toepassing van effectieve marketing.

Daarnaast zijn de routenetwerken een aandachtsgebied van MarketingOost. Hierbij staan coördinatie en onderhoud van bestaande routenetwerken en de ontwikkeling van nieuwe netwerken centraal.

MarketingOost is gevestigd in Zwolle. De activiteiten van de (regio)merken worden verricht vanuit de diverse regio’s.