Over MarketingOost

MarketingOost. Regie op vrijetijdseconomie

MarketingOost helpt overheden en ondernemers om met behulp van de vrijetijdseconomie Overijssel verder te ontwikkelen. Als fraaie bestemming voor bezoekers uit binnen- en buitenland, als heerlijk leefgebied voor bewoners en als kansrijk marktgebied voor bedrijven.

Bestemming in balans
Met regie op vrijetijdseconomie streven we naar de juiste balans tussen economie en leefbaarheid in Overijssel. Zo blijft Overijssel een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Van visie naar plannen naar implementatie
We leveren vier diensten die bijdragen aan de economie én leefbaarheid van Overijssel:

 1. SMART data. We verzamelen SMART data die relevante inzichten verschaffen over vraag en aanbod van bezoekers, bewoners en bedrijven.
 2. Advies gebiedsvisie. Op basis van inzichten adviseren we overheden bij de ontwikkeling van gebiedsvisies. We verbinden overheden en ondernemers.
 3. Aanjagen aanbodontwikkeling. We stimuleren ondernemers hun aanbod te ontwikkelen, zodat dit aansluit bij de wensen van bezoekers én bewoners.
 4. Marketing. Door branding brengen we aanbod bij de juiste doelgroepen onder de aandacht. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Onze regio's staan voorop
MarketingOost bestaat uit negen regio’s - onze merken - die we onderscheidend positioneren en versterken met verrassende en pakkende campagnes. Dit zijn:

 • Congresregio Twente
 • Congresregio Zwolle
 • Hanzesteden Marketing
 • IJsseldelta Marketing
 • Salland Marketing
 • Twente Marketing
 • Vechtdal Marketing
 • Weerribben-Wieden Marketing
 • Zwolle Marketing

Samen bereik je altijd meer
MarketingOost werkt samen met overheden en ondernemers. En zorgt voor allianties op het gebied van de vrijetijdseconomie met andere sectoren, zoals zorg en natuur, die een effectieve bijdrage kunnen leveren aan een bestemming in balans. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie en zonder winstoogmerk.

Regisseurs van vrijetijdseconomie
MarketingOost heeft kennis van marketing, marcom, strategie en onderzoek in combinatie met de vrijetijdseconomie. We zijn marketingcommunicatiespecialisten,  maar ook  lobbyisten, ‘economisch acquisiteurs’, productontwikkelaars, aanjagers en  daarmee  regisseurs van  vrijetijdseconomie.  Wij zijn  MarketingOost.