WaterReijk Wandel3daagse

WaterReijk Wandel3daagse

Aanleiding

Vanuit de ondernemers in Paasloo werd de wens uitgesproken om een meerdaags wandelevenement in WaterReijk te organiseren. In combinatie met het wandelnetwerk dat in 2013 is opgeleverd een uitstekende kans om WaterReijk als wandelregio onder de aandacht te brengen. 

 

Doel

 • Minimaal 500 wandelaars naar de regio trekken tijdens het betreffende weekend.
 • WaterReijk als wandelregio bij zo’n 300.000 mensen positioneren als prachtig wandelgebied. Met de WaterReijk Wandel3daagse gericht de doelgroep van actieve wandelaars benaderen.
 • Landelijke publiciteit scoren om WaterReijk als wandelregio onder de aandacht te brengen.
 • Extra overnachtingen en bestedingen in het naseizoen realiseren.

Actie

 • Aandacht voor evenement op fiets- en wandelbeurzen in Mechelen en Amsterdam.
 • Flyers uitdelen op diverse wandelevenementen in de regio.
 • Advertentie in Wandelsportmagazine van de KNBLO en banner op de site van KNBLO.
 • Redactioneel item in het Wandelsportmagazine.
 • Redactioneel item in wandelkrant ‘te voet’.
 • Twitterberichten van KNBLO
 • Banner op site wandelkrant ‘te voet’.
 • Advertentie in regiomagazine WaterReijk 2014
 • Bericht in E-news wandelkrant ‘te voet’
 • E-mail-nieuwsbrief WaterReijk.
 • Persberichten regionale media
 • Samenwerking met plattelandsdag ‘Over het Hek’. 
 • Speciale landingspagina WaterReijk.nl/Wandel3daagse
 • Facebook advertenties
 • Posters verspreid in de regio
 • Vermelding in evenementenagenda’s op wandelsites

Resultaat

 • 509 deelnemers aan de eerste editie van de WaterReijk Wandel3daagse (waarvan 315 mensen 3 dagen hebben meegelopen)
 • Free Publicity (mediawaarde bijna € 34.000,-)
 • Onder de aandacht van 300.000 wandelliefhebbers  in heel Nederland