Bibliotheek

#detoeristvanmorgen

#detoeristvanmorgen

Publicatiedatum zondag 1 januari 2012
Auteur(s) Toerisme Vlaanderen e.a.

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

In dit verslag worden achtereenvolgend de uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme geschetst, de doelstellingen en filosofie van de rondetafel en tot welk opzet van de dag dit heeft geleid, het voortraject van communicatie, participatie en voorbereiding, een beknopte evaluatie, een overzicht van de belangrijkste conclusies en output geformuleerd als aanbevelingen voor de sector en de vervolgstappen.

Op 12 december 2011 vond de ViA rondetafel innoverend ondernemen in toerisme plaats met als thema ‘klaar voor de toerist van morgen?’. In de aanloop naar deze rondetafel werden zes uitdagingen geformuleerd voor het innovatiebeleid in toerisme en werd de basisfilosofie van de rondetafel vastgelegd. De doelstelling van de rondetafel bestond er in om de toeristische sector te laten reflecteren over en zich beter voor te bereiden op de toerist van morgen. De dag was erop gericht om de deelnemers te informeren over de mogelijkheden tot innovatieondersteuning, te bewegen tot actie op het vlak van innovatie, te enthousiasmeren door inspirerende lezingen, en te engageren om na te denken over de toekomst van toerisme en aanbevelingen te suggereren om de toeristische sector voor te bereiden op de toerist van morgen. In totaal hebben 272 deelnemers deelgenomen aan de rondetafel, afkomstig uit allerlei sectoren. Een kwart van de deelnemers (26%) bestond uit ondernemers.


bekijk / download deze publicatie >