Bibliotheek

Erratum Twente Toerisme Monitor 2009

Erratum Twente Toerisme Monitor 2009

Publicatiedatum donderdag 1 april 2010
Regio(s) Twente
Auteur(s) Regio Twente

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve cijfers te geven voor de recreatie- en toerismesector in Twente. Dit onderzoek is met gebruik van twee methoden uitgevoerd, namelijk een enquêteonderzoek onder recreanten en toeristen en een secundair bronnenonderzoek, waarbij bestaande data is geanalyseerd.

Eén van de bestaande bronnen die bij het onderzoek is gebruikt, is het CVTO (ContinuVrijeTijdsOnderzoek) van NBTC-NIPO. Helaas is in maart 2010 gebleken dat bij het maken van de uitdraai van de gegeven een fout is gemaakt door NBTC-NIPO bij het hanteren van de Landelijke R&T Standaard. Hierdoor is een deel van de respondenten uit het CVTO onderzoek onverhoopt niet meegenomen en zijn de cijfers zoals deze zijn gerapporteerd in hoofdstuk 4 aangaande dagrecreatie onjuist.

Klik hier voor de Twente Toerisme Monitor 2009.


bekijk / download deze publicatie >