Bibliotheek

Het marktaandeel van streekproducten

Het marktaandeel van streekproducten

Publicatiedatum dinsdag 1 december 2009
Regio(s) Nederland
Auteur(s) Motivaction

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat Motivaction in opdracht van
de Taskforce Multifunctionele Landbouw uitvoerde. Het rapport is als volgt
opgebouwd:

 • Allereerst wordt kort de achtergrond geschetst waartegen het onderzoek zich
  afspeelt. Hierin is ook de doelstelling opgenomen.
 • Vervolgens worden de kernconclusies besproken en toegelicht, met
  aanbevelingen vanuit Motivaction.
 • Het hoofdstuk met resultaten bevat de bevindingen van zowel de kwalitatieve
  exploratiefase als de kwantitatieve vervolgfase. Deze resultaten worden
  geïntegreerd besproken per relevant onderwerp.
 • In de bijlagen zijn de grafieken te vinden per subdoelgroep. Ook is hier de
  onderzoeksverantwoording opgenomen, met een uitleg van het Mentality-model
  dat als basis heeft gediend voor het onderzoek en de steekproefgroottes.

bekijk / download deze publicatie >