Bibliotheek

Marktkansen voor Overijssel op de Duitse en Belgische markt

Marktkansen voor Overijssel op de Duitse en Belgische markt

Publicatiedatum woensdag 1 juli 2015
Regio(s) Overijssel
Auteur(s) MarketingOost Kennis, Innovatie en Productontwikkeling

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Deze rapportage geeft meer inzicht in de bezoekers en niet-bezoekers aan Overijssel uit België en Duitsland op basis van een kwantitatief onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door NBTC-NIPO research in opdracht van MarketingOost Kennis, Innovatie en Productontwikkeling en IOTO. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van eind september tot begin november 2013 onder consumenten van 25 jaar en ouder uit België en Duitsland. De ondervraagde Belgische consument diende woonachtig te zijn in de regio Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of West-Vlaanderen. De Duitse consument diende woonachtig te zijn in de Duitse regio’s NordrheinWestfalen en Niedersachsen. Deze regio’s zijn gekozen aangezien de meeste bezoekers die vanuit België en Duitsland naar Nederland komen, afkomstig zijn uit deze regio’s.

In het onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen bezoekers en niet-bezoekers aan Overijssel. Onder bezoekers verstaan we consumenten die ooit wel eens een bezoek aan Overijssel hebben gebracht. Niet-bezoekers hebben nog nooit een bezoek gebracht. Voor zowel België als  Duitsland is gestreefd naar een totaal aantal respondenten van N = 250 bezoekers en N = 250 niet-bezoekers. 

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!  info@marketingoost.nl of 038-4686651.

bekijk / download deze publicatie >