Zwolle

Zwolle

Zwolle: Nieuwe Hanze!

Zwolle is een krachtige en prachtige Hanzestad! De Hanze bracht economische welvaart, internationale contacten en een bloei van cultuur en wetenschap. Zwolle werd spin in een dynamisch, internationaal handels- en kennisweb en groeide uit tot een welvarende Hanzestad.

De schoonheid van Zwolle heeft de eeuwen getrotseerd en ook de economische dynamiek is tegenwoordig onverkort aanwezig. 

De succesfactoren: perfecte verbindingen, goed ondernemerschap en bestuurlijke kracht zijn onverkort de dragers van voorspoed en ontwikkeling: de Nieuwe Hanze! 

Door de goede bereikbaarheid, de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en zorg (Polymer Sience Park en de nieuwe Isala Klinieken) en cultuur (Museum de Fundatie en Waanders in de Broeren) is de stad nog aantrekkelijker geworden voor bewoners, bezoekers, studenten en voor bedrijven. Daar hebben o.a. ondernemers, (culturele) instellingen, de gemeente en Zwolle Marketing hard aan gewerkt!

De komende jaren zal de stad Zwolle zich verder profileren op basis van drie pijlers: Bruisende Binnenstad, Excellent Onderwijs en Economische Toplocatie.  

Feiten & Cijfers infographic van Zwolle Marketing