Toename inkomend toerisme in regio’s Overijssel

Toename inkomend toerisme in regio’s Overijssel

Het merendeel van de vakantiegangers in Overijssels is afkomstig uit Nederland. In de meeste regio’s geven ondernemers aan dat 90% van hun gasten uit eigen land komt. Het resterende deel komt uit het buitenland, waarbij Duitsland en België het vaakst worden genoemd als land van herkomst. Alleen in de IJsseldelta komen relatief veel bezoekers (een kwart) uit het buitenland.  

 Verdeling bezoekers verblijfsrecreatie naar herkomstland

grafiek inkomend toerisme

Toename overnachtingen buitenlandse gast
De logiesaccommodaties in de Overijsselse toeristische regio’s ontvingen in 2014 aanzienlijk meer buitenlandse gasten dan het jaar ervoor. In 2014 werden 456.000 toeristische overnachtingen door buitenlandse gasten doorgebracht in Overijssel. Een toename van 9 procent ten opzichte van 2013. Zakelijke overnachtingen zijn hierin niet meegenomen. Twente en het Vechtdal verwelkomen in absolute aantallen de meeste buitenlandse gasten. Relatief gezien is het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in WaterReijk het sterkst toegenomen tussen 2013 en 2014 met 15 procent.

Binnenland