Fill 1 Fill 1

Vechtdal Marketing ondersteunt project Toegankelijke Bestemming

Group 10 3 maart 2022

Begin februari is het project ‘Toegankelijke Bestemming‘ van start gegaan. Karin Stiksma van Joint Projects en de Community Toegankelijke Recreatie gaat een toolkit maken zodat regio’s zich kunnen ontwikkelen tot toegankelijke bestemming. CELTH ondersteunt met haar partnerhogescholen Breda University of Applied Sciences en NHL Stenden Hogeschool dit project samen met Hogeschool Utrecht en de provincie Gelderland, de gemeente Berg en Dal-Rijk van Nijmegen en de regio’s Achterhoek en Vechtdal Overijssel.

 

Zorgeloos op Vakantie
In Nederland zijn er circa 4 miljoen mensen die een beperking hebben. Dat is bijna een kwart van de samenleving. Conform het door Nederland geratificeerde ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ heeft eenieder het recht op een goede kwaliteit van leven, dus recreatie-, toeristische, vrijetijds- en sportactiviteiten. Er zijn al veel initiatieven en projecten voor toegankelijk toerisme maar het is nog geen vanzelfsprekendheid.

Gebeurt er dan helemaal niets? Zeker wel, een aantal van de initiatieven bevindt zich op het niveau van een regio, van een bestemming. Het driejarige project in het Rijk van Nijmegen ‘Zorgeloos op vakantie’ richt zich op een verbeterde toegankelijkheid van het toeristisch aanbod en toegankelijke marketing en communicatie van Visit Nijmegen. In het verlengde hiervan wil de regio Rijk van Nijmegen het toegankelijkheidsvraagstuk agenderen en borgen. De regio Achterhoek is dit jaar van start gegaan met het project ‘Onbeperkt Genieten’. Het accent in dit project ligt vooral op de ondernemerszijde: het creëren van bewustwording. Dat wordt gedaan door de fysieke toegankelijkheid te toetsen en daarbij een adviesrapport te maken. Vechtdal Overijssel is al langer actief op het vlak van toegankelijkheid en is vooral geïnteresseerd in het borgen én het creëren van draagvlak voor toegankelijkheid binnen een bestemming op procesniveau.

Mooie projecten maar het ontbreekt nog aan overkoepelend en gedegen onderzoek.

Creëren van bewustwording
Daarom komt er een nieuw project: Toegankelijke Bestemmingen. Dit is een samenwerking tussen expertise, wetenschap en ervaring om verschillende regio’s in het oosten van Nederland toegankelijker te maken. Het accent ligt in dit project vooral op de ondernemerszijde: het creëren van bewustwording. Dat wordt gedaan door de fysieke toegankelijkheid te toetsen en daarbij een adviesrapport te maken. Het project richt zich op de volle breedte van verschillende handicaps, zoals mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking.

Het accent ligt in dit project vooral op de ondernemerszijde: het creëren van bewustwording. Dat wordt gedaan door de fysieke toegankelijkheid te toetsen en daarbij een adviesrapport te maken. Het project omvat drie doelstellingen:

  • Het onderzoeken van de vraagkant van de bezoeker met een beperking en diens familie gedurende alle fasen van de klantreis (pré-tijdens-post) naar een bestemming;
  • Het inzichtelijk maken hoe dit probleem duurzaam op te lossen is zodat een bestemming toegankelijk, goed en vanzelfsprekend te bezoeken is door iedereen;
  • Het ontwikkelen van een toolkit ‘Toegankelijke Bestemming’ voor regio’s met een bijbehorend implementatieplan.

Met deze toolkit kunnen regio’s tot een constante en concrete doorontwikkeling van een toegankelijke bestemming komen. Daarbij wordt ook een implementatieplan opgeleverd. Dit plan ondersteunt een regio in het borgen én het creëren van draagvlak voor toegankelijkheid binnen een bestemming op procesniveau.

Bestemmingen toegankelijker maken
Allereerst wordt onderzocht welke data en kennis beschikbaar zijn over gasten en bewoners met een beperking binnen een bestemming, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met die onderzoeksresultaten en kennis kunnen de bestemmingen strategie- en beleidsbeslissingen maken en onderbouwen. Er wordt een passend aanbod ontwikkeld dat goed inspeelt op de wensen en behoeften van bezoekers en bewoners met een beperking. Dit deel van het onderzoek vindt op een iteratieve manier plaats, zowel via deskresearch als in de praktijk. In de opzet en uitvoering van het onderzoek krijgen mensen met een beperking mede regie over het ontwerp en de aanpak. Dit leidt tot meer inzicht in wat een toegankelijke bestemming inhoudt vanuit het perspectief van mensen met een beperking en hun families zelf.

In de opzet en uitvoering van het onderzoek krijgen mensen met een beperking ook regie over het ontwerp en de aanpak. Daardoor wordt er meer inzicht gecreëerd over de betekenis van toegankelijkheid vanuit het perspectief van mensen met een beperking en hun families.

Met dit inzicht uit de eerste fase wordt een basis gelegd voor de start van de tweede fase van het project; het ontwikkelen van een toolkit om bestemmingen te faciliteren met het toegankelijk maken.

De onderzoekers staan een transdisciplinaire aanpak voor waarbij er sprake is van een echte dialoog tussen wetenschappers en andere maatschappelijke partijen. In dit project gaat het over het verbinden van werelden die niet elkaars natuurlijke partner zijn. Het gaat om het creëren van een nog onbestaande samenwerking waar nieuwe partners nieuwe afspraken maken en nieuwe taal creëren, zodat uiteindelijk iedereen kan genieten van toegankelijkheid.

 

Wellicht ook interessant

Nieuws
Twente Marketing wint prestigieuze content prijs in Amsterdam
Nieuws
Hanzejaar 2023 sluit af met creatief lichtprojectiefestival ‘Kleur de Hanze’
Contact
Fill 1